:: Játékok | Nagyobbaknak 6- ::

Szópiramis

ceruza, papír

Ezt a játékot olyan gyerekekkel lehet jól játszani, akik már olvasni és írni is tudnak.

Minden játékos rajzoljon egy-egy piramist. A piramist négyzetek alkotják, az ábrának megfelelően.

Egy megadott jelre a játékosok szavakkal töltik ki a piramis sorait, hogy minden négyzetbe egy betű kerüljön. Az győz, aki elsőként tölti ki szavakkal a piramis négyzeteit. Előre beszéljük meg, hogy a kettőshangzók egy vagy két négyzetbe kerüljenek-e. A játékot nehezíthetjük, ha pl. minden szó csak adott betűvel kezdődhet. Pl. T - tó, tál, tesz, Tibor, töltés, traktor, takarító. De meghatározhatunk egy témakört is pl. csak állat - őz, lúd, cica, kakas, tigris, elefánt, pillangó.