:: Játékok | Mozgásos játékok ::

Megelevenítősdi

A játékvezető mesél és a mese mozdulatait a gyerekeknek kísérniük kell.
Pl.: Elment a szegény ember az erdőbe és rőzsét szedett.
Folyton lehajolt, felemelkedett. (Vezető egyszer mutatja csak a feladatot, a gyerekeknek azonban addig kell csinálniuk, míg más mondat nem következik.) Így gyűjtötte a rőzsét. Látott az erdőben mindenfélét. Midőn zajra lett figyelmes, megállt és hallgatózott. (Új mozdulat!) De közben fázni kezdett és felváltva emelgette a lábait. (Új mozdulat!) Figyelt, figyelt, és találgatta, hogy mi lehet: Mókus, őzike? Egyszer csak látja, hogy egy kis manó helyben forog maga körül. (Új mozdulat!) Álmélkodik és megszólítja: "Mit csinálsz szegény kis manó? Hiszen egészen elszédülsz." Alig mondja ezt ki, s lám a manó abbahagyja, s örömében tapsolni kezd. (Új mozdulat!) Sokáig tapsol, majd végre leül nyugodtan (a gyerekek leülnek) s elmondja történetét. Gonosz varázsló hatalmába került, s addig kellett forognia, míg nem akadt egy jószívű ember, aki észreveszi és segíteni akar neki. "Jó tettért jót várj!" - Mondja a manó és fütyül egyet, (Ú.M.) mire összeszalad vagy száz kis manó. Ezek egy óra alatt annyi rőzsét szedtek össze, amennyit a szegény ember egy hónap alatt sem tudott volna találni. A szegény ember megköszöni, feláll (gyerekek is felállnak) s hazaindul. Otthon rögtön fűrészelni kezdi a fát (utánozzák a fűrészelő mozdulatot) és örömében énekel munka közben. Azt énekli, hogy (tetszés szerinti éneket kezdünk, a gyerekek eléneklik, folytatva a fűrészelő mozdulatot). Mikor kész, összegyűjti kis unokáit, akik körülötte ugrálnak (gyerekek ugrálnak), de aztán csendre inti őket (ugrálást abbahagyják s mutatóujjukkal intő mozdulatot csinálnak) s elmeséli, hogyan kapta a sok fát. ( A gyerekek fejüket hajtogatva (új mozdulatok) csodálkoznak ezen.) Azután az öreg elmondja nekik mi a történek tanulsága: ha jóban akarnak részesülni, akkor ők is legyenek részvéttel mindenki iránt. A gyerekek igenlően bólogatva (új mozdulatok) ígérik meg s azután boldogan nyugovóra térnek, s az igazak álmát alusszák. (A gyerekek padra fektetett fejjel horkolnak.)
Így más-más mesét, verset is mozdulatjátékokra lehet alakítani.